Aktiviteter i 2016

”Aulum aut på cykel” har fortsat gang i aktiviteterne – og der er mere at glæde sig til i 2016.

Sti til kommuneplantagen

En grussti fra Aulum ud til kommuneplantagen er et stort ønske. Vi arbejder derfor videre med projektet i 2016. Stien skal sikrer, at både gående og cyklister får lettere og mere sikker adgang til en tur i skoven. Det er dog ikke helt uden udfordringer at lave stien. Jordbunden på strækningen er ikke egnet til at lægge sti på. Forholdene bliver undersøgt nærmere. Det er målet, at afklare om stien kan etableres i løbet af 2016.

Trafiksikkerhed ved Markedspladsen

Det drejer sig om krydsene Markedspladsen - Kirkegade og Markedspladsen - Skolegade hvor der skal ske forbedringer.

Det er to usikre steder for skoleeleverne at færdses. Så for at forbedre trafiksikkerheden for blandt andre eleverne, arbejder vi på, at sikre udkørslerne fra Markedspladsen. Det gør vi ved at lave et lyskryds ved Skolegade og ombygge krydset ved Kirkegade med henholdsvis en højresvings- og en venstresvingsbane. Vi arbejder i øjeblikket på løsningerne. Når de er færdige, bliver de sendt i 4 ugers offentlig høring.

Dekorativt foto