Bedre cykelstinet

Som en del af projektet "Herning Cykler" udvides cykelstinettet i kommunen hele tiden. Nye stier vil være med til at skabe trygge cykelruter til arbejde, skole og fritid.

Kommunens generelle mål er, at cykelstinettet løbende udvides og udvikles. Vi ønsker at give stierne et niveau, der matcher vejene. Det skal være attraktivt at cykle året rundt.

"Giv et praj" er en af de muligheder, du som borger har for at hjælpe os med at højne driftniveauet. Via hjemmesiden eller smartphone kan du fortælle os om et problem med cykelstierne, så vores Driftsafdeling kan følge op på sagen. 

Aktuelle cykelstiprojekter

Vi har lavet ny cykelsti mellem Herning og Skibbild-Nøvling. Projektet er støtte af trafikstyrelsen og er del af projektet "Herning Cykler" fase 3 og 4. 

Cykelstien fra Herning til Gødstrup er 3 meter bred og fra Gødstrup til Skibbild-Nøvling er stien 2,5 meter bred. Der er lavet lys på hele strækningen.

Stien fører indover hospitalsområde ved Gødstrup. 

Cykelstien er enkelte steder ført ud på vejbanen. På disse strækninger er der der lavet 2 minus 1 veje.


Supercykelruten mellem Herning C og Tjørring langs Fuglesang Sø bliver godt 3 km. lang. Der er planlagt forbedringer med fast belægning, udvidelser af stibredder og lys på dele af strækningen. Supercykelruten er en del af cykelpuljeprojektet "Herning Cykler" fase 3.


På den eksisterende stistrækning mellem Gjellerup og Golfvej laves fast asfaltbelægning og belysning. Langs hele Golfvej laves cykelbane eller cykelsti i begge vejsider ind til H C Ørsteds Vej, hvor pendlerruten fortsætter langs eksisterende cykelbaner. 

Stiforbindelsen er en del af et større pendlerrutenet mellem oplandet og Herning centrum. Det udføres som en del af cykelpuljeprojektet "Herning Cykler" fase 2. Pendlerruten bliver i alt ca. 4 km lang.


Giv et praj

Opdager du et problem på gader, veje, cykelstier, fortove eller i parker, så giv os et praj.

Billedet viser et hul i asfalten på en vej.Giv et praj