Cykelsti langs Pugdalvej

Ved udgangen af 2017 blev cykelstierne langs begge sider af Pugdalvej færdige. Samtidig blev der lavet et stykke sti langs Sindingvej, så der nu er god cykelforbindelse mellem den østlige del af Pugdalvej og midtbyen.

Cykelstien langs Pugdalvej er lavet som en enkeltrettet en meter bred sti + 15 centimeter kantsten i hver side af vejen. For at forbinde cykelstien med stinettet mod syd, har vi lavet en 2 meter bred dobbeltrettet sti langs Sindingvej. Denne sti går fra Pugdalvej til Kærvænget. Herfra er der adgang til cykelstien på Østergade. Fra Østergade kan du cykle under Pugdalvej mod Herning.

Cykelstierne blev udført som en del af projektet "Herning Cykler" fase 4.

Fakta om projektet

Antal meter ny cykelsti:
Pugdalvej 3.400 meter i begge sider af vejen
Sindingvej 250 meter dobbeltrettet

Samlet anlægssum:
2,5 mio. kroner ekskl. moms.

Entreprenør:
Anlægsgartner, Kim Lundager

Rådgiver
Cowi