Bedre cykelstinet

Som en del af projektet "Herning Cykler" udvides cykelstinettet i kommunen hele tiden. Nye stier vil være med til at skabe trygge cykelruter til arbejde, skole og fritid.

Pendlerrute mellem Gjellerup og Herning C

På den eksisterende stistrækning mellem Gjellerup og Golfvej laves fast asfaltbelægning og belysning. Langs hele Golfvej laves cykelbane eller cykelsti i begge vejsider ind til H C Ørsteds Vej, hvor pendlerruten fortsætter langs eksisterende cykelbaner. 

Stiforbindelsen er en del af et større pendlerrutenet mellem oplandet og Herning centrum. Det udføres som en del af cykelpuljeprojektet "Herning Cykler" fase 2. Pendlerruten bliver i alt ca. 4 km lang.