Bedre cykelstinet

Som en del af projektet "Herning Cykler" udvides cykelstinettet i kommunen hele tiden. Nye stier vil være med til at skabe trygge cykelruter til arbejde, skole og fritid.

Cykelsti mellem Herning og Skibbild-Nøvling

Vi laver ny cykelsti mellem Herning og Skibbild-Nøvling. Projektet er støtte af trafikstyrelsen og er del af projektet "Herning Cykler" fase 3 og 4.

Her kan du læse mere om cykelstiprojektet mellem Herning og Skibbild-Nøvling.

Supercykelrute mellem Tjørring og Herning C

Supercykelruten mellem Herning C og Tjørring langs Fuglesang Sø bliver godt 3 km. lang. Der er planlagt forbedringer med fast belægning, udvidelser af stibredder og lys på dele af strækningen. Supercykelruten er en del af cykelpuljeprojektet "Herning Cykler" fase 3.

Pendlerrute mellem Gjellerup og Herning C

På den eksisterende stistrækning mellem Gjellerup og Golfvej laves fast asfaltbelægning og belysning. Langs hele Golfvej laves cykelbane eller cykelsti i begge vejsider ind til H C Ørsteds Vej, hvor pendlerruten fortsætter langs eksisterende cykelbaner. 

Stiforbindelsen er en del af et større pendlerrutenet mellem oplandet og Herning centrum. Det udføres som en del af cykelpuljeprojektet "Herning Cykler" fase 2. Pendlerruten bliver i alt ca. 4 km lang.