TransportNetværket Industri Vest

Herning Cykler har sat fokus på transporten i industriområde vest i Herning. I foråret 2016 tog vi derfor kontakt til virksomhederne i området.

8 virksomheder viste interesse for projektet og de blev derfor indbudt til en snak om eventuelle tiltag i området. Fokus var på forbedringer i forhold til cyklister, gående samt brugere af den kollektive trafik.

Ud af de 8 virksomheder valgte 5, at få besøg af projektgruppen fra Herning Cykler. Under aktiviteter i "TransportNetværket" kan du følge med i, hvad der konkret bliver arbejdet med.

Aktiviteter i "TransportNetværket"

Til at stå for sundhedstjekket har vi en gruppe fysioterapeutstuderende fra VIA University College i Holstebro. Gruppen består af femten studerende, som er halvandet år inde i deres uddannelse. En af de studerende er ansvarlig for koordination og kontakten til Herning Kommune. De øvrige fjorten studerende er ansvarlige for test af 72 deltagere fra Dagrofa.

Sundhedstjek

Et sundhedstjek indeholder et før-, midtvejs- og sluttjek. Under disse tjek bliver der lavet en cykeltest samt målt blodtryk og BMI. Til maj har hver af de 72 medarbejdere været igennem 3 tjek, og der vil være gennemført forskellige cykeltiltag for medarbejderne. Herefter får den enkelte medarbejdere udleveret det samlede resultat fra sundhedstjekket.

Fysioterapeuterne skriver:

"Kampagnen Herning cykler er et spændende projekt som sætter fokus på sundhedsfremme, hvilket er et vigtigt emne indenfor fysioterapien. Vi har valgt dette projekt, da det kan give en god indsigt i måder, hvorpå daglig motion kan implementeres i en travl hverdag. Der ud over er selve sundhedstjekket med til, at give os repetition og yderligere erfaringer indenfor både tests og samarbejde med borgere. Denne erfaring ønsker vi til at højne vores niveau som fysioterapeuter". 

I maj afholder cyklistforbundet deres årlige firma-cykelkampagne "Vi cykler til arbejde". I den forbindelse laves en intern konkurrence blandt alle hold fra virksomhederne i området. 

Mange deltagere finder ud af, at det ikke er det store problem at cykle til og fra arbejde og forsætter derfor efter kampagneafslutningen med at cykler til arbejde. Det er lige præcis det, Herning Cykler ønsker at fremme.

Vinderen af årets lokale "Vi cykler til arbejde"-præmie blev 'Team JAI' fra A/S Jydsk Aluminium Industri.

Dagrofa Logistik er et salgs- og logistikselskab og de er fødevareleverandør til hele Danmark. Dagrofa har omkring 240 ansatte tilknyttet terminalen i industriområde vest i Herning. Dagrofa har i forvejen fokus på sundheden blandt deres medarbejdere. De har motionsrum og -hold samt sund mad i deres kantine.

Terminalchef Kurt Christensen synes derfor, det giver rigtig god mening også at kigge på, hvordan de ansatte kommer til og fra arbejde. "Vi har brug for medarbejdere, der er mentalt klar og fysisk raske. Der er mange, som ikke ved, hvor nemt det er at cykle på arbejde, og at det ikke tager meget længere tid" siger han. Han fortsætter "En tur på cyklen kan give en god dag. Og når man skal udfylde et job, går det nemmere, hvis man er i god form."

Samtidig understreger han, at der ikke bliver nogen former for tvang overfor medarbejderne på Dagrofa. Kampagnen er en ren oplysning, men en oplysning som virksomheden er villige til at investere noget tid til.

Det bliver en fire ugers kampagne. Der kommer til at være en konkurrence som en form for gulerod for de ansatte. Kampagnen kommer til at indeholde forskellige elementer så som sundhedstjek, for dem som har lyst. For at sætte fokus på andre former for transport end bilen, bliver der lavet information om cykelruter og tidsforbrug til Dagrofa fra flere steder i Herning og forstadsbyerne. Lige som der også bliver informeret om mulighederne for samkørsel og kollektiv trafik. 

Dekra er et uddannelsessted. De tilbyder alle former for kurser og uddannelser inden for transport, herunder taxi (limousine), bus og lastbil. Mange af disse afholdes som AMU-forløb. Dekra arbejder aktivt med en grøn tankegang omkring transport. Hvilket blandet andet er en af de ting, de underviser i.

Dekra har ofte problemer med pladser nok til parkering, når de i første kvartal af året har mange studerende på holdene. De synes derfor, det kunne være oplagt at sætte fokus på de studerendes transport til og fra uddannelse.

Der skal laves materiale omkring om cykelruter og tidsforbrug til Dekra fra flere steder i Herning og forstadsbyerne. Lige som der også skal laves info om mulighederne for samkørsel og kollektiv trafik. Materialet skal bruges ved start af nye hold.

Plan Trapper, Handicare Auto og Birk teQ er alle tre positive over for projektet. Men det er tre virksomheder, hvor det svært at ændre på de ansattes transportform til og fra arbejde. Fordi det ifølge virksomhederne i så fald vil have betydning for deres arbejde. De tre virksomheder vil dog meget gerne bidrage med input til, hvad der kan forbedres i området.

Kontaktinfo

Lene Ahle Skoubo Jakobsen
Tlf.: 96288330
Mobil: 22863467
Send e-mail til vtbls@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Vi cykler til arbejde

Vinderne af Cyklistforbundets kampagne for 2016 er fundet

Vi cykler til arbejdeLæs mere her

Om Herning Cykler

Det er sundt, sjovt og nemt og godt for miljøet. Vi arbejder målrettet med at fremme cyklisme i Herning Kommune.

Herning Cykler logoLæs mere her