Info- og opstartsmøde

Herning Cykler har indbudt alle virksomhederne i Industriområde Vest til et info- og opstartsmøde torsdag d. 28. april 2016. Vi skal tale om, hvad tankerne om hele projektet er.

Overskriften for mødet er "Vær med i TransportNetværket Industri Vest og få indflydelse". Og med indflydelse mener vi indflydelse på hvad puljepengene til projektet skal bruges på.

Kommunen her nemlig med støtte fra staten afsat midler til at fremme sunde transportvaner hos alle virksomheder i Industri Vest. Men hvordan bruger vi bedst pengene, så det giver mest mulig værdi for virksomheder og medarbejdere. 

  • Skal der være lånecykler ved stationen?
  • El-cykler til tjenestebrug i rotation mellem virksomhederne? 
  • Mulighed for fælles og billig cykelservice?
  • Smarte stisystemer og optimeret kollektiv trafik?
  • ...

Mulighederne er mange. Det vigtigste er, at det er virksomhederne, der er med til at bestemme.

Udvalgsformand Finn Stengel Petersen byder velkommen til opstarts- og infomødet.

Den videre proces

Til mødet deltog Dekra, Birk teQ, Plan Trapper. Handicare, Dagrofa og NCC Roads skulle også have deltaget, men blev forhindret.

Formand for Teknik og Miljøudvalget, Finn Stengel Petersen, åbnede mødet med en kort tale. Projektleder Lene Ahle Skoubo gav et oplæg om blandt andet tankerne om transportnetværket og forventningerne til samarbejdet. Derefter fortalte Stefan Rasmussen fra Aros Kommunikation lidt om lignende projekter, som er gennemført andre steder i Danmark. Til sidst var der en snak i plenum om hvilke muligheder, der kunne være i projektet.

Alle deltagerne var positiv stemte over for projektet. Næste step er mere konkrete input fra virksomhederne i området. Virksomhederne kontaktes enkeltvis om den videre proces.

Kontaktinfo

Lene Ahle Skoubo Jakobsen
Tlf.: 96288330
Mobil: 22863467
Send e-mail til vtbls@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Invitation

Info- og opstartsmøde
Tors. d. 28. april 2016 kl. 15-17
Genbrugspladsen, Mørupvej 32 i Herning.

Dekorativt billedeDownload invitationen her