Om Herning Cykler

Herning Kommunes mål er at flere skal cykle. Det gælder både til job, studie, skole og i fritiden. Målet er, at 5 % af den private biltrafik bliver til cykeltrafik, så 25 % af alle ture i kommunen foregår på cykel eller med kollektiv trafik i 2020.

Herning Cykler 2016

I 2016 fik vi lavet 3.300 meter nye cykelstier, opgraderet cirka 12.500 meter cykelstier og anlagt 3.500 kilometer 2 minus 1 veje. Udover det blev der opsat 260 nye cykelstativer i Herning midtby.

I februar holdt vi fastelavnsfest på cykel. Samtidig klippede vi snoren til den interaktive stibelysning på supercykelruten mellem Gjellerup og Golfvej.

I marts startede projektet "TransportNetværket". Virksomhederne i Industri Vest området, fik besøg af et cykelbud som bragte en invitation til cykelsamarbejde.

I maj blev cykeldysten VCTA "Vi cykler til arbejdet" afholdt med 68 deltagende hold fra hele Herning Kommune.

I Juni og august gennemført vi 2 cykelkurser for kvinder. Kvinderne havde ikke prøvet at cykle før, så for de, ialt tretten kvinder, var det en kæmpe succesoplevelse at gennemfører kurset.

I juli blev Cyklistforbundets årlige cykelturistuge afholdt med Herning som centrum. Klara Søndergaard, som er cykelambassadør for Herning Cykler, stod i spidsen for arrangementet.

I oktober var 5.C fra Vestervangskolen og 6.B fra Haderup skole på MTB tur til Momhøje Naturcenter.

I oktober blev cykelskoleprojektet "Hjul på Engbjerg" indviet med cykelture, cykelkage og taler.