Om Herning Cykler

Herning Kommunes mål er at flere skal cykle. Det gælder både til job, studie, skole og i fritiden. Målet er, at 5 % af den private biltrafik bliver til cykeltrafik, så 25 % af alle ture i kommunen foregår på cykel eller med kollektiv trafik i 2020.

Herning Cykler 2013

  • I januar satte vi fokus på synlighed i trafikken gennem en Facebook-kampagne.
  • I maj holdt Herning Cykler og tre lokale cykelklubber fest i og omkring Herning, med deltagelse af 500 motionscyklister i alle aldre.
  • I juni skulle bagerturene flyttes fra bil til cykel.
  • I august fremviste vi el-cykler blandt andet ved "Grøn Herning Uge".
  • I september fik vi afsluttet det store skoleprojekt sammen med de tre ambassadørskoler.
  • I oktober havde Herning Cykler to skoleklasser med i Momhøje plantage for at cykle på MTB. 
  • I november åbnede cykelstien langs Vildbjergvej mellem Sørvad og Vildbjerg.
  • I december åbnede cykelstien langs Fasterholtvej ved Arnborg og Dalgasgade i Herning centrum blev næsten færdig.

Nytaarshilsen Uden Tekst