Dreng på cykel ved Momhøje Naturcenter
Dreng på cykel ved Momhøje Naturcenter

Herning Cykler

Om Herning Cykler

Herning Kommunes mål er at flere skal cykle. Det gælder både til job, studie, skole, børneinstitutioner og i fritiden. Målet er at rigtig meget biltrafik bliver til cykeltrafik gerne kombineret med kollektiv trafik.

Cykelstart for voksne

Vi søger frivillige der har lyst til at lære andre at cykle - vi tilbyder grundig og spændende oplæring med uddannet cykelinstruktør.

På cykeltur

I Herning Kommune har vi godt 300 km. afmærkede cykelruter, hvor du som cyklist bliver ført igennem dejlige naturområder, store og små byer, langs åer og vandløb, historiske værker og kunst. Find ruter her...

Vi cykler til arbejde

VCTA kampagnen er Danmarks største motionskampagne med godt 50.000 deltagere, fordelt på rigtig mange arbejdspladser i hele landet.

Vi kan cykle!

Herning Kommune inviterer sammen med Cyklistforbundet alle kommunens børnehaver op på cyklerne, når børnehave-kampagnen Vi kan cykle! løber af stablen.

Alle Børn Cykler

Cykelkampagnen er for skolebørn i alle aldre og gennemføres hvert år. Alle Børn Cykler kampagnen har til formål, at få flere børn til at cykle til og fra skole – og cykle mere i det hele taget.

Grønne cykler

Grønne cykler er et projekt i Herning Kommune, der sørger for, at efterladte, ejerløse cykler ikke står og bliver til rustbunker. I stedet får cyklerne et nyt liv, så de kan gøre glæde og gavn igen - og ressourcerne genbruges.

Parkér og cykl

I Herning Kommune har vi lavet gode cykelfaciliteter på 4 ud af 8 samkørselspladser. Parkér og Cykl pladserne er placeret ved vejene ind til Herning, så det er nemt at tage cyklen og køre sammen med andre til fx Århus, Viborg eller Vejle.

Cykelprojekter

Herning Kommune har siden 2011 arbejdet målrettet med cykelfremmende projekter. Målet er at få flere op på cyklen til og fra arbejde, uddannelse, skole og i fritiden.

Cykelvæksthuset

Cyklistforbundets rådgivningscenter for virksomheder hjælper private og offentlige virksomheder med at flytte medarbejdere og opgaver fra bil til cykel. Forløbet er gratis.