Aulum som cykellaboratorium

Cykelskovture, bilfri-søndage eller cykelfester. Hvad kan få dig op på cyklen? I Aulum fik ideerne frit spil, da byen var valgt som cykellaboratorium for Herning Cykler.

Vi ville teste, om et lokalsamfund kan flytte 5 % af de kortere bilture til cyklen. Herning Cykler dækker hele kommunen. Derfor anlægger vi løbende nye stier og gennemfører kampagner i flere af landsbyerne. I en periode på to år ville Herning Cykler se, hvad et lokalsamfund som Aulum kunne opnå.

Cykelfest eller mountainbiketur?

Halvdelen af pengene til projektet blev brugt til at forbedre de fysiske forhold i byen, det vil sige nye stier og andre forbedringer for cyklister. Samtidig undersøgte og forbedrede vi forholdene ved byens skoler. I den forbindelse var der kampagner for skolerne, der havde fokus på cykling.

Den anden halvdel af pengene blev brugt på en række events og kampagner, som skulle være med til at få flere til at vælge cyklen i byen. I Aulum havde vi i samarbejde med borgerforeningen nedsat en kreativ arbejdsgruppe, som kom med ideer og forslag til, hvordan vi kunne flytte folk fra bil til cykel. Det var meget forskelligt; for eksempel cykelfest, mountainbiketure eller gratis cykellapning.

Det er sket!

Arrangementer. Der er blevet afholdt to cykelture og vi har stået på julemessen med cykelkontrakter. Du kan læse om arrangementerne på de andre sider.

Cykelpumper. Der er blevet opsat cykelpumper ved Aulum Fritidscenter, Aulum Friskole samt stationen. Pumperne passer til forskellige ventiltyper og sikrer, at der altid er mulighed for at få pumpet cyklen i nærheden.

Aulum Kristne Friskole. Friskolen har udarbejdet en Trafikpolitik. Den sætter mål og retningslinjer for transport til og fra skolen og i skoletiden. Til trafikpolitikken er også udarbejdet en forældrefolder, som er en kortere udgave, der viser den vigtigste information til forældrene.

Kan vi nå målet i Aulum?

Arbejdsgruppens mål var altså at ændre adfærden og få flyttet de kortere bilture til cyklen. Hvis et lokalsamfund som Aulum kan nå målet, kan vi på længere sigt bruge de gode erfaringer og ideer i andre bysamfund.

Inden de første aktiviteter blev sat i gang, fik vi et vigtigt overblik over, hvordan cyklen bliver brugt i byen i dag. Overblikket fik vi ved at lave en undersøgelse med spørgeskemaer blandt byens borgere.

De første resultater viste, at 92 % af borgerne i byen rådede over en funktionsdygtig cykel. Samtidig viste undersøgelsen, at der var 40 % af borgerne, som cyklede mindre end tre gange om måneden i deres fritid. Her var der basis for forbedringer i byen.

Muligheder for at følge med!

Her på hjemmesiden lagde vi løbende informere om kommende aktiviteter og events.

Ligeledes var der også aktivitet på Facebook-siden 'Aulum Cykler'.

Dekorativ billede