Om Aulum Aut på cykel

Arbejdsgruppen fik et navn! Den kreative gruppe, som blev nedsat sammen med borgerforeningen, fik navnet Aulum Aut på Cykel.

Den lokale gruppe kom med ideer og forslag til, hvordan vi kunne flytte folk fra bil til cykel. Aulum Aut på Cykel lavede forskellige events, som satte fokus på cyklen. For eksempel lavede de cykelfester og ture med mountainbike. Der blev skrevet cykelkontrakter og tilbudt gratis lapning af cykler. 

Aulum Aut på Cykel og Herning Cykler arbejdede også med at ændre de fysiske forhold for cyklister i og omkring byen. Det skulle være mere trygt og sikkert at cykle i skole. Vi forsøgte at adskille bus, biler, cykler og gående fra hinanden. På den måde skulle sikkerheden og trygheden gerne blive bedre. Samtidig gælder det, at jo bedre forholdene er, des nemmere er det også at tage cyklen frem for bilen.

Målet var at ændre adfærden, at få lavet om på fysiske forhold nogle steder og få flyttet de korte bilture til cyklen. I projektet var der afsat ½ million til fysiske tiltag. Aulum Aut på Cykel og Herning Cykler besluttede sammen, hvordan disse penge kunne bruges bedst.

Arbejdsgruppens medlemmer

Bodil Grove Christensen
Annemette Jensen
Berit Bach
Birgitte Ahm
Erna Gasseholm
Henrik Bendtsen
Henrik Olesen
Jens Aaby
Jens Peder Kristiansen
John Thomsen
Lasse Fuhr
Ove Lynderup

Aulum byskilt