Aktiviteterne i transportnetværket

Efter infomødet i foråret 2016 tog vi en snak med virksomhederne, som havde vist interesse for transportnetværket. Vi fik sat ord og handlinger på, hvad der skulle ske i projektet.

Der var 8 virksomheder, der viste interesse for transportnetværkets info- og opstartsmøde. Heraf valgte 5 at få besøg og en snak med projektgruppen fra Herning Cykler. Her kan du læse hvad, der konkret blev arbejdet med hos de enkelte.

Aktiviteter i transportnetværket

For at motivere medarbejdere hos Dagrofa til at cykle, udlånte vi i vinterhalvåret 2016/2017 3 el-cykler til virksomheden.

Lånet af en el-cykel varede i 2 uger pr. medarbejder. 2 uger er tid nok til fornemme fordelen ved at cykle, når der er lidt "hjælp" med og dermed gøre noget ved transportvanerne.

Medarbejderne var vilde med at køre på el-cykler, og selv en mørk vintermorgen dukkede de op på cyklen. Lena var en af de første, som prøvede at låne en el-cykel.

Sådan oplevede jeg el-cyklen

"Da jeg først hørte om samarbejdet mellem Dagrofa og Herning Kommune, hvor man kunne låne en elcykel tænkte jeg at, "NEJ" det er da ikke at cykle. Det er snyd, og hvor meget ville det give af motion? Og hvis jeg skulle cykle, så hellere cykle på min egen citybike. 

Men jeg blev opfordret af min chef Ella Jørgensen til, at vi skulle prøve det, og at vi jo kunne cykle sammen. Jeg tænkte lidt over det, og tog så en beslutning om at prøve. 

Det skulle dog vise sig, at det var en god beslutning. Jeg fik cyklet næsten hver dag, selvom det var koldt og mørkt. Hvis det er koldt, kan man jo tage noget mere tøj på (evt. regntøj). Og mørkt? JA det er der om vinteren, for der mangler lys på vores cykelstier!!  Dog skal det siges, at på den elcykel jeg lånte, virkede lyset fantastisk, og jeg havde ingen problemer med at finde vej. 

Jeg må sige at jeg er positiv overrasket over, hvor godt det har været at låne cyklen. Jeg fik lige pludselig masser af frisk luft, og også motion selvom man ikke tror det. En elcykel ville helt sikkert give mig den effekt, at jeg ville komme mere ud at cykle. 

Tænker at hvis bil nr. 2 skulle skiftes ud, ville det blive med en elcykel, da det er et rigtig godt alternativ. Der er også den fordel med en elcykel, at man kan give den lidt ekstra fremdrift om morgen, så man ikke kommer svedig på arbejde"

Lena Hagner, ansat ved Dagrofa


Til at stå for sundhedstjekket havde vi en gruppe fysioterapeutstuderende fra VIA University College i Holstebro. Gruppen bestod af femten studerende, som var halvandet år inde i deres uddannelse. En af de studerende var ansvarlig for koordination og kontakt til Herning Kommune. De øvrige fjorten studerende var ansvarlige for test af 72 deltagere fra Dagrofa.

Sundhedstjek

Et sundhedstjek indeholdt et før-, midtvejs- og sluttjek. Under disse tjek bliver der lavet en cykeltest samt målt blodtryk og BMI. I maj havde hver af de 72 medarbejdere været igennem 3 tjek, og der var gennemført forskellige cykeltiltag for medarbejderne. De enkelte medarbejdere fik udleveret det samlede resultat fra sundhedstjekket.

Fysioterapeuterne skriver:

"Kampagnen Herning cykler er et spændende projekt som sætter fokus på sundhedsfremme, hvilket er et vigtigt emne indenfor fysioterapien. Vi har valgt dette projekt, da det kan give en god indsigt i måder, hvorpå daglig motion kan implementeres i en travl hverdag. Der ud over er selve sundhedstjekket med til, at give os repetition og yderligere erfaringer indenfor både tests og samarbejde med borgere. Denne erfaring ønsker vi til at højne vores niveau som fysioterapeuter". 


I maj afholder cyklistforbundet deres årlige cykelkampagne "Vi cykler til arbejde". I den forbindelse blev der i 2016 lavet en intern konkurrence blandt alle hold fra virksomhederne i området. 

Vinderen af årets lokale "Vi cykler til arbejde"-præmie blev 'Team JAI' fra A/S Jydsk Aluminium Industri.

I maj 2017 deltog Dagrofa med 3 hold, i alt 42 deltagere. Deltagerne kørte i alt 698 cykledage og rundede samlet 7515 km.

Konklusion

Mange deltagere i VCTA finder ud af, at det ikke er det store problem at cykle til og fra arbejde og forsætter derfor efter kampagneafslutningen med at cykler til arbejde. Det er lige præcis det, Herning Cykler ønsker at fremme.


Dagrofa Logistik er et salgs- og logistikselskab og de er fødevareleverandør til hele Danmark. Dagrofa har omkring 240 ansatte tilknyttet terminalen i industriområde vest i Herning. Dagrofa har i forvejen fokus på sundheden blandt deres medarbejdere. De har motionsrum og -hold samt sund mad i deres kantine.

Terminalchef Kurt Christensen synes derfor, det giver rigtig god mening også at kigge på, hvordan de ansatte kommer til og fra arbejde. "Vi har brug for medarbejdere, der er mentalt klar og fysisk raske. Der er mange, som ikke ved, hvor nemt det er at cykle på arbejde, og at det ikke tager meget længere tid" siger han. Han fortsætter "En tur på cyklen kan give en god dag. Og når man skal udfylde et job, går det nemmere, hvis man er i god form."

Samtidig understreger han, at der ikke bliver nogen former for tvang overfor medarbejderne på Dagrofa. Kampagnen er en ren oplysning, men en oplysning som virksomheden er villige til at investere noget tid til.

I samarbejdet mellem Dagrofa og Herning kommune blev medarbejderne tilbudt forskellige elementer, såsom sundhedstjek, for dem der havde lyst. For at sætte fokus på andre former for transport end bilen, blev der lavet information om cykelruter og tidsforbrug til Dagrofa fra flere steder i Herning og forstadsbyerne. Ligesom der også blev informeret om mulighederne for samkørsel og kollektiv trafik. Der har været 2 foredrag på Dagrofa. Et med Pia Thau som er sundhedskonsulent, og et med Lindy fra "Rigtige mænd", som handlede om motivation, og det at starte fra 0. Derudover tilbød Dagrofa sund kost i kantinen til medarbejderne.


Dekra er et uddannelsessted. De tilbyder alle former for kurser og uddannelser inden for transport, herunder taxi (limousine), bus og lastbil. Mange af disse afholdes som AMU-forløb. Dekra arbejder aktivt med en grøn tankegang omkring transport. Hvilket blandet andet er en af de ting, de underviser i.

Dekra har ofte problemer med pladser nok til parkering, når de i første kvartal af året har mange studerende på holdene. De synes derfor, det kunne være oplagt at sætte fokus på de studerendes transport til og fra uddannelse.

Der skal laves materiale omkring om cykelruter og tidsforbrug til Dekra fra flere steder i Herning og forstadsbyerne. Lige som der også skal laves info om mulighederne for samkørsel og kollektiv trafik. Materialet skal bruges ved start af nye hold.


Plan Trapper, Handicare Auto og Birk teQ er alle tre positive over for projektet. Men det er tre virksomheder, hvor det svært at ændre på de ansattes transportform til og fra arbejde. Fordi det ifølge virksomhederne i så fald vil have betydning for deres arbejde. De tre virksomheder vil dog meget gerne bidrage med input til, hvad der kan forbedres i området.


Herning Cykler havde indbudt alle virksomhederne i Industriområde Vest til et info- og opstartsmøde torsdag d. 28. april 2016. Vi skulle tale om, hvad tankerne om hele projektet var.

Overskriften for mødet var "Vær med i TransportNetværket Industri Vest og få indflydelse". Og med indflydelse mener vi indflydelse på hvad puljepengene til projektet skulle bruges på.

Kommunen havde nemlig med støtte fra staten afsat midler til at fremme sunde transportvaner hos alle virksomheder i Industri Vest. Men hvordan kunne vi bruge pengene bedst, så det gav mest mulig værdi for virksomheder og medarbejdere. 

  • Skulle der være lånecykler ved stationen?
  • El-cykler til tjenestebrug i rotation mellem virksomhederne? 
  • Mulighed for fælles og billig cykelservice?
  • Smarte stisystemer og optimeret kollektiv trafik?
  • ...

Mulighederne var mange. Det vigtigste var, at det var virksomhederne, der var med til at bestemme.

Daværende formand for Teknik og Miljøudvalget, Finn Stengel Petersen, bød velkommen til opstarts- og infomødet.

Den videre proces

Til mødet deltog Dekra, Birk teQ, Plan Trapper. Handicare, Dagrofa og NCC Roads skulle også have deltaget, men blev forhindret.

Finn Stengel Petersen åbnede mødet med en kort tale. Projektleder Lene Ahle Skoubo gav et oplæg om blandt andet tankerne om transportnetværket og forventningerne til samarbejdet. Derefter fortalte Stefan Rasmussen fra Aros Kommunikation lidt om lignende projekter, som er gennemført andre steder i Danmark. Til sidst var der en snak i plenum om hvilke muligheder, der kunne være i projektet.

Alle deltagerne var positiv stemte over for projektet. Næste step var mere konkrete input fra virksomhederne i området. Virksomhederne kontaktes derfor efterfølgende enkeltvis om den videre proces.


Kontaktinfo

Lene Ahle Skoubo
Tlf.: 96288330
Mobil: 22863467
Send e-mail til vtbls@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Vi cykler til arbejde

Styrk fællesskabet på arbejdspladsen, find cykelglæden og vind gode præmier?

Dekorativ billede