Om transportnetværket

Et sundt erhvervsliv i vækst er afhængig af sunde og raske medarbejdere. Det er godt for virksomheden og den enkelte, og i sidste ende samfundet.

Vi ville se, hvad information, sparring og netværk kunne gøre for medarbejdernes transport i et erhvervsområde. Derfor oprettede Transportnetværk Industri Vest. Netværket skulle være centrum for arbejdet med blandt andet de fysiske forhold i området.

Et sundt erhvervsliv i vækst er afhængig af sunde og raske medarbejdere. Én vej til mere sundhed, og dermed færre sygedage og højere produktivitet, går gennem aktiv transport! Med det som fokus inviterede vi virksomhederne i området til at deltage.

Virksomhederne bestemmer

Der var afsat midler til at fremme sunde transportvaner hos alle virksomhederne i industriområde vest. Hvad pengene skulle bruges til, var dog ikke bestemt. Det skulle virksomhederne være med til at bestemme. 

Sammen med dem ville vi gøre området mere attraktivt. Forbedre forholdene for gående og cyklister. Ved at tænke grønne vaner for transport ind i hverdagen, skulle skabes fokus på en sundere livsstil. Hvilket blandt andet giver mindre sygefravær. Til gavn for den enkelte og virksomheden.

Det er vigtigt for vækst og konkurrenceevne, at personer og gods kan komme nemt og hurtigt frem.

Derfor skulle alle medarbejdere hos de deltagende virksomheder via et spørgeskema, fortælle os om deres transportvaner. Vi kiggede også virksomhedernes kørsel i hverdagen. Det hele satte vi samme til en mobilitetsplan.

Mobilitetsplanen viste, hvordan transporten til og fra området fungerer. Hvad der fungerede. Hvad der ikke gjorde. Og hvad der kunne arbejdes med for at gøre medarbejdernes transport mere optimal.

Planen viste også muligheder og fremtidige tiltag, som kunne give både virksomhederne og den enkelte hjælp til at arbejde med transportvaner.


Opbygning af et lokalt transport- eller såkaldt mobilitetsnetværk skaber bedre udbytte for de deltagende virksomheder. I form af sparring og mulighed for at gå sammen om mobilitetshandlinger på tværs af virksomhederne. I et erhvervsområde er problemstillingerne ofte ens for virksomhederne. Problemerne kan derfor oftest med fordel løses samlet. 

Netværket skal også bruges som mulighed for at skabe et mere cykelvenligt område. For på den måde at motivere medarbejderne til at vælge cyklen. Til gavn for dem i form af fokus på sundere livsstil. Og dermed til gavn for virksomhederne i form af mindre sygefravær. Virksomhederne kan samtidig bruge resultaterne fra netværket og mobilitetsplanen til at få en grønnere profil med fokus på bedre CO2-regnskab og CSR generelt.  


Kontaktinfo

Lene Ahle Skoubo
Tlf.: 96288330
Mobil: 22863467
Send e-mail til vtbls@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Om Herning Cykler

Det er sundt, sjovt og nemt og godt for miljøet. Vi arbejder målrettet med at fremme cyklisme i Herning Kommune.

Herning Cykler logoLæs mere her