Ambassadørskoler

Herning Cykler har siden 2012 samarbejdet med en række skoler i Herning Kommune. Målet har været at skabe bedre trafiksikkerhed og få flere op på cyklen til og fra skole og i skoletiden.

Skoler i Vinding, Kibæk og Sdr. Felding var de første ambassadørskoler der arbejdede sammen med Herning Kommune om at nå målet. Repræsentanter for de tre skoler har nu videregivet deres erfaringer til øvrige skoler i kommunen.

I 2015 udpegede Herning Cykler to nye ambassadørskoler. Engbjergskolen var sammen med institutionen Engblommen den ene. Projektet hed "Hjul på Engbjerg", og vi afsluttede det 14. oktober 2016.

Højgårdskolen var nummer fem i rækken af ambassadørskoler, og Herning Cykler har haft et godt samarbejde med skolen omkring trafikpolitik og forskellige trafiksikkerhedstiltag.

Tiltag og aktiviteter udført på de første skoler, samt generelle cykeltiltag fra hele landet er blevet brugt som inspiration.   

Lærere, elever og kommunen arbejdede med

  • Transportvaneundersøgelser
  • Fysiske tiltag ved skolerne
  • Trafikpolitik
  • Ambassadørarbejde for skoler i kommunen
  • Sundhed
  • Konkurrencer
  • Events
  • Evaluering
Kibæk Skole