Kibæk skole

Kibæk Skole blev valgt som ambassadørskole i 2012. Skolen har haft fokus på trafiksikkerhed og at få flere op på cyklen.

Kibæk skole har sammen med projektmedarbejdere fra Herning Kommune udpeget steder på og omkring skolen, hvor der var behov for at foretage fysiske forandringer for at forbedre trafiksikkerheden. Dette arbejde førte til konkret handling.

Kys og Kør

Det centrale ved ændringerne på Kibæk Skole var at få bilerne væk fra skolegården. Derved blev der mindre kaos ved skolen og mere trygt for de gående og cyklende elever.

Konceptet "Kys og Kør" blev indført. Forældrene kan nu holde ind til siden på Velhustedvej, kysse deres børn farvel og køre videre. Børnene går så selv det sidste stykke til skole.

Dynamiske hastighedstavler

Et andet tiltag på Kibæk Skole var de dynamiske  hastighedstavler uden for skolen. Lyset og dynamikken i hastighedstavlerne får folk til at sænke farten betydeligt.

Skolen har arbejdet med forskellige tiltag, hvor elever har været inddraget:

I august 2012  blev der afholdt cykelevent for elever, hvor bl.a. Allan Morgensen fra Kibæk fortalte om glæden ved at cykle og vigtigheden af at bruge cykelhjelm. 

Der blev nedsat en gruppe, der havde til opgave at lave en spørge- skemaundersøgelse til forældrene. Der blev spurgt om trafikforhold i forbindelse med skolen samt hjemmenes generelle holdning og adfærd i forhold til det at cykle. Arbejdet blev koordineret med den skolevejs- undersøgelse, som Herning Cykler lavede. 

Skolens færdselskontaktlærer havde på et PR-møde givet et oplæg for at støtte lærerne i, at færdsel bliver et tema på alle klassetrin. 

Der er på mellemtrinet stillet en entreprenørskabsopgave til en klasse, der skulle kortlægge trafikmønstret omkring Kibæk Skole. 

Kibæk Skole udarbejdede sammen med projektmedarbejdere fra Herning Kommune en trafikpolitik, som blev færdig i foråret 2012. 

Indvielse

Projektet ved Kibæk Skole blev indviet mandag den 19. august 2013. Skolelederen, repræsentanter fra skolebestyrelsen, forældre og projektmedarbejdere stod klar til at hjælpe resten på rette vej. Her blev uddelt morgenbrød sammen med en folder, hvori de nye trafikregler var beskrevet. 

Med dette projekt er trafikforholdene ved skolen blevet meget forbedret, hvilket har skabt mulighed for, at flere børn måske vælger enten at cykle eller gå til skole.

1. Parkering

Pladsen bag hallen (1) er stribet op til brug for lærere og forældre. Bilerne kommer således ud af den centrale skolegård (4), og der bliver mere plads til leg og læring, og risikoen for påkørsler mindskes.


2. Vendepladsen

Biler og busser kan vende om på vendepladsen uden at skabe kaos.


3. Tidsbegrænset kørsel i ydre skolegård

Skiltning med indkørsel forbudt for biler i tidsrummet 7.30-8.15. Lærere undtaget.


4. Lukning af skolegård

Afspærring ind til den centrale skolegård. Al indkørsel forbudt så gården bliver et tryggere og sjovere sted at lege for børnene.


6. Busstop og ny sti

På Velhustedvej er der lavet et nyt busstop og en ny sti gennem skoven direkte ind til skolegården.

Området foran den nye idrætshal fungerer som vendeplads for skolebusser og biler (2).


7. Kys og Kør

Al afsætning af børn med bil skal ske i et nyt "kys og kør"-område langs Velhustedvej, hvor det er muligt at køre ind og sætte af og hurtigt ud igen. De eksisterende p-pladser i den ydre skolegård bevares, men kan ikke benyttes i tidsrummet 7.30-8.15 (3).


8. Trafiksikkerhed i kryds

Krydset Velhustedvej og Møllegaardsvej har fået ny belysning og er blevet stribet op igen (9).


9. Dynamisk hastighedsbegrænsning

Nye digitale variable tavler til hastighedsdæmpning (40 km/t).

 

KibaeK Skole projekt

 


Event om fornøjelsen ved at bruge sin cykel, vigtigheden af at bruge cykelhjelm og at kende færdselsreglerne.


Fredag 31. august 2012 havde afdelingerne A (indskolingen), B (mellemtrinnet) og C (udskolingen) på Kibæk skole besøg af Allan Mogensen fra Kibæk og landbetjent Keld Dalby.

Allan Mogensen fortalte om fornøjelsen ved at bruge sin cykel, men også om vigtigheden af at bruge cykelhjelm. Han viste selvportrætter efter et alvorligt styrt på sin cykel. Det gjorde et stort indtryk på specielt de yngste elever.

Landbetjent Keld Dalby fortalte om færdselsregler og farlige situationer for cyklister i trafikken. Han gennemgik, hvad loven siger om en lovlig cykel, og fortalte om det forfærdelige arbejde at skulle meddele forældre, at deres barn er kommet til skade i trafikken .....eller endnu værre ....er blevet dræbt i trafikken.

Efter arrangementet fik alle elever udleveret et refleksbånd med indbyggede diodelamper, der ved aktivering blinker rødt.


Alle skoler i Herning Kommune var inviteret til at høre om ambassadørskolens erfaringer med projektet.


De nye trafikregler er generelt blevet taget godt imod på Kibæk Skole. Forældrenes adfærd blev ændret allerede fra første dag, hvor de enten satte børnene af ved "kys og kør"-området eller kørte børnene ned til parkerings- pladserne. Trafikken var derved væk fra skolegården med det samme.

"Forældrene overholder, at der er lukket for trafik i skolegården fra kl. 07.30-08.15. De har taget rigtig godt imod de nye trafikale forhold," fortæller skoleleder Erling Lund Olesen på skolemødet den 25. september 2013.

Skolebestyrelsen har før projektet talt om trafikken omkring skolen. "Vi så et kaotisk billede omkring skolen i morgentrafikken og slog derfor til, da Herning Cykler kontaktede os i forbindelse med projektet," siger Erling Lund Olesen.

På Kibæk Skole er de begejstrede over det nye billede omkring skolen. "Det er en fornøjelse at komme forbi i den tid, hvor børnene møder i skole. Trafikken glider meget lettere nu," siger Erling Lund Olesen.


Der er talt gående, cyklende, skolebusbørn og biltrafik.

På Kibæk skole var et målene at mindske bilkaoset ved skolen om morgen. Det er lykkedes. Antallet af elever, der bliver kørt til skole, er faldet fra 157 til 128.

Trafiktællinger viser, at andelen er elever, der cykler til skole, er steget fra 37 % til 49 %. Så rundt regnet halvdelen af eleverne cykler efter ændringer er lavet. Tilsvarende er andelen af cykelende elever, der bruger cykelhjelm, også steget fra 16 % til 30 %.


Kibæk Skole

Håndbog for skolecykling

Cyklistforbundets bog giver en række konkrete gode råd om skolecykling.

 

Hent bogen