Sdr. Felding skole

På Sdr. Felding skole arbejdes der på at forbedre skolevejen og gøre den mere sikker.

Allerede inden Sdr. Felding Skole blev valgt som ambassadørskole, var der nedsat en gruppe i skolebestyrelsen, som arbejder målrettet med sikker trafik, og skolen havde en trafikpolitik på plads.

Inden påbegyndelsen af projektet havde mange påpeget det kaos, der var til stede i morgen- og eftermiddagstrafikken. Det skulle der gøres noget ved.

I marts 2012 havde skolen besøg af de projektansvarlige fra Herning Kommune, og hele området omkring skolen blev gennemgået. Der kom mange gode forslag frem, og ét helt konkret projekt blev sat i gang: Udvidelse af den eksisterende skolesti.

Skolestien

Skolestien var i dårlig stand. Fliserne lå ujævnt og var slidte, hækken voksede ind over stien, og de store træer tog udsynet. Lokale borgere fjernede den gamle sti og hækken, hvorefter en lokal entreprenør betalt af kommunen lavede nyt underlag, udvidede stien og asfalterede. Stien kan nu trygt bruges af skolens elever igen.

Vejen op til skolen

Vejen op til skolen er blevet lukket for biler i tidsrummet 07.45-08.30 med det formål at lokke flere elever til at gå eller cykle i skole. Vejen til skole er herved blevet mere tryg for eleverne.

Indvielse

Projektet på skolen blev indviet i forbindelse med fejringen af, at Herning blev udnævnt til "Årets Cykelby 2012" tirsdag 25. september 2012. Der blev uddelt morgenbrød og "cykelsmoothies" til alle, mens koret sang og åbningstalen blev holdt. På den måde blev det sikret, at både elever og forældre blev hjulpet i gang med trafikken omkring de nye forhold på Sdr. Felding Skole.

Med dette projekt er trafikforholdene ved skolen blevet meget forbedret, hvilket har skabt mulighed for, at flere børn måske vælger enten at cykle eller gå til skole.


1. Skolegade

Det sidste stykke af Skolegade frem mod skolen er blevet lukket for motor- køretøjer fra kl. 07.45-08.30. Busser er undtaget.


2. Stien

Stien fra børnehaven og op til skolen er blevet udvidet, så der er plads til både forgængere og cyklister.


3. Afsætning

Al afsætning af børn med bil kan ske på Hallens parkeringsplads eller ved Børnehaven. Skolen og Herning Cykler ser selvfølgelig helst, at børn cykler, går eller kører med bus til skole, således af der er mindre kaos og større tryghed for cyklister og fodgængere - og så vi får sundere børn.


4. Gennemkørsel

Der er åbnet for gennemkørsel fra børnehaven til Lupinvænget - vejstykket er ensrettet. Derved er det muligt at sætte børn af ved stien og køre væk via Lupinvænget.

Sdr Felding projekt


Alle skoler i Herning Kommune var inviteret til at høre om ambassadørskolens erfaringer med projektet.


Før projektet havde skolen selv nedsat en gruppe i skolebestyrelsen, som arbejdede målrettet med sikker trafik. Derfor var der ingen tvivl om, at skolen ønskede at deltage, da de blev kontaktet af Herning Cykler. "Projektet var guds gave til vores område," fortalte skoleleder Torben Rathe på skolemødet 25. september 2013. Alle skoler i Herning Kommune var inviteret til at høre om ambassadørskolernes erfaringer med projektet.

På Sdr. Felding skole var et af målene med projektet at gøre det forbudt at køre ind i skolegården fra kl. 08.00-08.30.

Før etableringen var der tvivl omkring nogle af de kommende ændringer: Kunne man vende personalet til at møde 15 minutter før for at parkere i skolegården? Og kunne man få det personale, som møder senere, til at holde ved hallen? Der skulle ske en adfærdsændring blandt personalet for at de nye tiltag kunne lykkedes.

Torben Rathe fortæller, at reglerne bliver overholdt. "Vi har formået, at få ændret både personalets og forældrenes adfærd. Det er et stort skridt."

Projektet på Sdr. Felding skole har åbnet for flere trafikale muligheder omkring skolen. Skolen ønsker nu bl.a. bedre vejforhold omkring skolen og parkering forbudt i svinget op til skolen.

Vejene omkring skolen er endnu ikke helt færdige, men skolen er kommet et godt skridt på vejen mod sikre veje til skole for deres elever.

Sdr. Felding skole

 


Der er talt gående, cyklende, skolebusbørn og biltrafik.


Der er foretaget tællinger foran skolen både før og efter projektet for at se, om der er ændret noget. Tællinger viser, at der er færre standsende biler ved skolen. Antallet af elever, der cykler til skole er også steget.

Samlet set har der været en stigning i antallet af cyklende elever til skole på 22 stk. I 2012 var der 153 elever på cykel og i 2013 var tallet steget til 175.


Cykelsti ved Sdr. Felding skole

Håndbog for skolecykling

Cyklistforbundets bog giver en række konkrete gode råd om skolecykling.

 

Hent bogen