Vinding skole

På Vinding skole har elever og lærer gennemført et færdselsprojekt. På området er der nu skabt bedre tryghed, da der f.eks. er lavet en 40 km zone. Du kan læse mere om projekterne nedenfor.

Flere år før projektet blev igangsat havde skolebestyrelsen ved Vinding Skole drøftet, hvordan sikkerheden på vejen til og fra skole kunne forbedres. Sammen med Politiet og Vej og Trafik, Herning Kommune blev der i foråret 2012 igangsat et trafikprojekt i skolens 8. klasser, hvor en række ideer blev belyst.

I samarbejde med skolen besluttede projektmedarbejderne fra Herning Kommune herefter, hvilke ændringer der skulle ske. Det blev besluttet med inspiration fra 8. klassernes trafikprojekt. Skolen udarbejdede samtidig en trafikpolitik sammen med projektmedarbejderne.

For at gøre det sikkert at fragte sig til skole, blev der bl.a. indført:

Ny cykelbane

For at få flere elever til at cykle til skole er der anlagt en cykelbane,  så det er sikkert at komme frem for alle. Cykelbanen skal fremme cyklismen og dermed få flere biler væk fra området omkring skolen.

40 km/t

Området omkring skolen er en 40 km/t zone. Det skal skabe en større tryghed for de gående og cyklende elever. For at få bilerne til at holde farten er der etableret to bump på Vognstrupvej.

Kys og Kør

Der er etableret et "Kys og Kør"-område. Ideen er, at al afsætning af børn  skal foregå på denne strækning. Kys dit barn farvel i bilen og kør videre ad Vognstrupvej, lyder budskabet. For enden af Vognstrupvej er der mulighed for en sikker vending på p-pladsen ved stadion. Det skaber mindre kaos og større tryghed.

Indvielse

Skole blev indviet fredag den 24. august 2012, hvor skolen fyldte 50 år. Der blev uddelt en pose med morgenbrød og en folder til alle de forældre, som kom for at aflevere deres børn. Samtidig blev de mindet om, hvorledes trafikafviklingen skal ske i fremtiden, og hvor der fremover ikke kan parkeres.

Skoleelever fra 8. årgang på Vinding Skole gennemførte i foråret 2012 et forløb med udfordringer om færdselsproblematik i forhold til skolevejen ved Vinding Skole. Arbejdet blev udført med Herning Kommune som samarbejdspartner. Fokus var holdninger og adfærd.

Færdselsprojektet

 Opgaveløsninger


Med dette projekt er trafikforholdene ved skolen blevet meget forbedret, hvilket har skabt mulighed for, at flere børn måske vælger enten at cykle eller gå til skole.

1. Bump

Hele zonen omkring skolen er en 40 km/t zone med to bump på Vognstrupvej, som bilerne skal køre henover, når der er modkørende, men ellers har mulighed for at køre uden om.

2. Afsætning

Al afsætning af børn med bil skal foregå på Vognstrupvej. Fortovet er blevet forlænget ud for skolen, og bruges til afsætning. Når barnet er sat af, køres der ud af Vognstrupvej og ned af den nye asfal­trampe til P-pladsen på Stadion, og således er der foretaget en sikker vending.

3. Ensretning

Skolegade er blevet ensrettet fra Skolegade op mod Vognstrupvej.

4. Cykelbane

Der er anlagt en cykelbane langs Skolegade, så det er sikkert at ankomme om morgenen på cykel.

5. Standsning forbudt

For at skabe plads til cykelbane og bus på Skolegade er der standsning forbudt, når eleverne møder og skal hjem på Skolegade.

Vinding skole Skitsetegning


Alle skoler i Herning Kommune var inviteret til at høre om ambassadørskolens erfaringer med projektet.


På Vinding Skole oplevede de tidligere kaos i morgentrafikken. Nu er bilerne blevet adskilt fra den øvrige trafik, og det er blevet mere sikkert at færdes i skolens gård.

"Vores SFO har i dag afholdt sæbekasseløb. 173 sæbekassebiler drønede rundt i skolegården. Sådan var biltrafikken hver dag tidligere," fortæller skoleleder Erik Kristensen på skolemødet den 25. september 2013. 

Der er sket en række positive forbedringer på Vinding Skole i forbindelse med projektet. "At få lavet trafikpolitikken var et godt skridt til at komme i gang med de trafikale forbedringer," siger Erik Kristensen. 

Efter projektets afslutning har de på Vinding Skole oplevet andre trafikale problemer. Der er dermed mulighed for flere trafikale forbedringer omkring skolen. De ønsker bl.a., at busslusen bliver åbnet for parkering til SFO'en, når sidste bus har været der. Samtidig ønsker Vinding Skole mere skiltning omkring skolen.


Der er talt gående, cyklende, skolebusbørn og biltrafik.


På Vinding Skole var et af målene med projektet at få forældrene til at sætte deres børn af på strækningen på Vognstrupvej og køre videre der fra. Det er lykkedes. Trafiktællinger viser, at 94 % af standsningerne i bil foran skolen sker på netop den strækning. Samtidig er der færre parkerede biler omkring skolen.

Antallet af parkerede cykler på skolen er faldet fra 125-110 stk. Andelen af elever, der bliver kørt i skole, er cirka det samme som før projektet. Men antallet af elever, der tager bussen til skole er steget. Før projektet var det 20 % af skolens elever, mens det efter projektet er 30 %, som vælger bussen.


Vinding skole - bus og cyklister

Håndbog for skolecykling

Cyklistforbundets bog giver en række konkrete gode råd om skolecykling.

 

Hent bogen