Cykelprojekter

Vores mål i Herning er, at få flere op på cyklen til og fra arbejde, uddannelse, skole og i fritiden.

Helt konkret er målet, at flytte 5 % af den private biltrafik til cykeltrafik. Sådan at 20 % af alle ture i kommunen foregår på cykel i 2020.

Hvorfor? Fordi flere cykler i trafikken betyder

  • Flere sunde borgere, færre sygedage og højere livskvalitet.
  • At personbiler og erhvervstransport har lettere ved at komme frem.

Udover etablering af gode og sikre cykelforhold involverer arbejdet med at fremme cykling dialog og samarbejde med lokale borgere, skoler, foreninger, cykelklubber, virksomheder samt Cyklistforbundet.

Herning Kommune har siden 2011 arbejdet målrettet med cykelprojekter, hvoraf mange er finansieret delvist af Vejdirektoratet.

Sti mellem Herning og Gjellerup

Giv et praj

Opdager du et problem på gader, veje, cykelstier, fortove eller i parker, så giv os et praj.

Billedet viser et hul i asfalten på en vej.Giv et praj